Tietoteknisiä oppaita ja ohjeita

Täältä löydät opetukseen tekemiäni ohjeita ja oppaita.

Ohjeet on suunniteltu täydentämään luokassa tapahtuvaa opetusta.

Päivitin internetsivustoni 14. helmikuuta 2021. Ohjeita tulee lisää sitä mukaan kun ehdin niitä tekemään.

Here you will find the instructions and guides I have made for teaching.

The instructions are designed to complement the classroom instruction.

I updated my website on February 14, 2021. More instructions will come as I have time to do them.

3D-piirtäminen ja tulostaminen

3D-piirtämisen ja tulostamisen periaatteita

C-ohjelmointi

C-ohjelmoinnin perusteet LInux käyttöjärjestelmässä

FreeBSD asennus

Asennetaan FreeBSD käyttöjärjestelmiä ja rakennetaan niistä erilaisia palvelimia

Internetohjelmointi

Internetohjelmoinnin perusmateriaalia: HTML, CSS, PHP ja Mysql/MariaDB

Backend Internetohjelmointia Laravel php framework:llä

Internetohjelmointia Laravel FrameWorks

Linux asennus

Asennetaan Linux käyttöjärjestelmiä työasema ja palvelinkäyttöön

Mobiiliohjelmointi

Tehdään mobiiliohjelmointia Android Studiolla

Virtualisointi

Työasemassa ja palvelimessa käytettäviä virtualisointitekniikoita.