05. Microsoft työaseman viimeistely toimistokäyttökuntoon

Aiemmassa tehtävässä numero ”03. Linux työaseman asentaminen toimistokäyttökuntoon”, asennettiin erilaisia ohjelmistoja Linux työasemaan, tässä tehtävässä asennetaan vastaavat ohjelmistot Microsoft työasemaan.

Raportti ja tehtävän hyväksyminen

Jokaisesta tässä tehtävässä esitetystä ohjelmisto asennuksesta laaditaan asennusraportti.

Asennusraportista oli malli tehtävässä ”03. Linux työaseman asentaminen toimistokäyttökuntoon”.

Ota siis kuvaruutukaappauksia ja liitä ne tekstitiedostoon.

Voit käyttää tämän harjoituksen asennuksiin yhtä tekstitiedostoa.

Tallenna tiedosto itsellesi muokattavassa muodossa ja lähetä opettajan sähköpostiin pdf-muotoinen raportti, kun kaikki asennukset on tehty.

Internetyhteyden tarkistaminen

Koska MS Win 10 asennuksen yhteydessä otetaan käyttöön DHCP-client ominaisuudet, on työasemasi saanut ip-osoitteen DHCP-palvelimelta, työasemassasi pitäisi olla oma IP-osoite käytössä.

Tarkistetaan tilanne seuraavien komentojen avulla.

Avaa komentokehoite eli cmd-ohjelma ja kirjoita seuraavat komennot.

kirjoita komentoriville komennoksi

ipconfig 

Paina näppäimistöltä enter

Jos sait ylläolevan kuvan kaltaisen vastauksen, niin sinun työasemassa ei ole verkkoyhteyttä, koska ”Autoconfiguration IPv4 Address” -rivillä oleva 169.254.78.x IP-osoite saadaan työaseman käyttöjärjestelmän rekisteristä. Samoin saadaan rivillä ”Subnet Mask” oleva IP-osoite.

Jotta lan verkon liikenne toimisi oikein on oltava seuraavat tiedot näkyvissä:

 • Link-local IPv6 address
 • Autoconfiguration IPv4 Address
 • Subnet Mask
 • Default Gateway
 • DNS servers

Koska pelkkä ipconfig ei kerro kaikkia tietoja, kirjoitetaan seuraavaksi komennoksi 

ipconfig /all

Ylläolevassa kuvassa tärkein kohta LAN verkon toiminnan kannalta on Ethernet adapter ethernet0.

HUOM: Verkkokortin nimi voi olla joku muu kuin ethernet0.

Tulosteen tulkinta:

DNS on tyhjä, koska työasemalle ei ole asetettu DNS-nimeä.

DNS = Domain Name Server eli nimipalvelu. Nimipalvelussa tietokoneella on paikallisesti asetettu nimi, tässä työasemassa ei ole lisätty työasemalle omaa DNS nimiä.

Tietokoneessa olevan verkkokortin tiedot.

Verkkokortin MAC-osoite.

Jokaisella verkkoon liitetyllä laitteella on oma MAC-osoite. Kahta samanlaista MAC -osoitetta ei voi olla. MAC-osoitteen avulla tietokoneen verkkokortti tunnistetaan kaikissa reittimissä, kytkimissä ja silloissa.

Tietokone hakee IP-osoitteen DHCP-palvelimelta ja verkkokortin automaattinen asetusten teko on päällä.

IPv6 -tietoliikenneprotokollan IP-osoiteavaruus on isompi kuin IPv4 -tietoliikenneprotokollassa oleva osoiteavaruus.

Ylläolevan kuvan IPv6 osoite on saatu käyttöjärjestelmän rekisteritiedoista. Ylläoleva osoite ei siis ole saatu DHCP-palvelulta.

Ylläolevassa kuvassa oleva IPv4 osoite on saatu käyttöjärjestelmän rekisteristä.

169.254.78.X osoiteavaruus toimii pienissä alle kymmenen tietokoneen verkoissa, mutta isommissa se ei toimi kuten pitäisi.

Ylläolevan kuvan tietokone ei siis ole saanut verkkoyhteyttä kuten olisi pitänyt. 

Subnet Mask määrittelee atk-verkon suuruuden eli DHCP-palvelun jakamien IP-osoitteiden määrän.

Samassa verkossa olevat tietokoneet pitää olla myös samassa Subnet Maskissa.

Default Gateway on yleensä reitittimen IP-osoite.

Ilman Gateway osoitetta atk-verkon yhteys ei toimi. Tietokone ei tiedä minne lähetetään verkkoliikenteen pyynnöt, jos Gateway osoitetta ei ole olemassa.

DHCPv6 IAID on verkkokortin oma tunnistetieto.

DHCPv6 Client DUID on IPv6 tietoliikenneprotokollassa verkkokortin identifioiva osoite. Vastaa siis IPv4 tietoliikenneprotokollan MAC osoitetta.

DUID osoitteita voi olla maailmassa vain yksi kappale.

IAID ja DUID muodostavat yhteisen tunnistetiedon. Näitä tunnistetietoja maailmassa on vain yksi kappale.

Ylläolevan kuvan DNS serverit on haettu käyttöjärjestelmän rekisteristä. Yllä olevat DNS-serverit eivät siis toimi kuten pitäisi.

DNS-palvelimen tehtävä on muuttaa tekstiosoite numero-osoitteeksi. Jos DNS ei toimi, niin internetsivut eivät aukea, koska tietoliikennettä ei pystytä ohjaamaan oikeaan IP-osoitteeseen.

 NetBIOS on vanhaa perua oleva tietokoneen nimeämiseen liittyvä käytäntö. 

Yllä olevasta tulkinnasta voidaan todeta, että työasema jota ollaan tutkimassa ei saa verkosta DHCP-osoitetta. 

Tässä kohtaa työasemassa tarkistetaan seuraavat

 1. Toimiiko samassa pöytäryhmissä muilla verkkoyhteys?
 2. Onko verkkokortissa vihreä valo?
 3. Onko verkkokaapeli kunnolla kiinni molemmista päistä?
 4. Tarkista kytkentärasiassa oleva liittimen numero?
 5. Seuraavaksi tarkistetaan ristikytkentäpaneelin kaapelien asetukset?
 6. Tarkista että sinun ristikytkentäpaneelissa on kaapeli samassa numerossa joka oli sinun kytkentärasiassa?
 7. Onhan kaapeli kunnolla kytketty molemmista päistä?
 8. Palaako ristikytkentäpaneelissa olevassa kytkimessa vihreä valo kaapelisi kohdalla?
 9. Onko kytkimestä yhdistetty myös lähtevä kaapeli?

Virtuaalikoneessa vaihdetaan NAT asetus Bridged asetukseen.

 Jos ylläolevan tarkistuslistan kaikki kohdat ovat kunnossa ja tietokone pitäisi olla liitettynä atk-verkkoon, kokeillaan seuraavaksi uudistaa ip-osoite.

Kirjoita komentoriville seuraavaksi komento:

ipconfig /release

Komento ”vapauttaa” verkkokortin ip-osoitteen. Samalla verkkokortille haetaan rekisteristä IP- ja Netmask osoite.

Seuraavaksi kirjoitetaan komennoksi 

ipconfig /renew

Yllä olevassa kuvassa atk-verkkoyhteys on onnistunut, koska IP-osoite, netmask ja Default Gateway on haettu DHCP-palvelusta.

Seuraavaksi testataan, että gateway reititin vastaa ping komentoon. Kirjoita komennoksi

ping 192.168.0.1

HUOM: Omassa työasemassasi oleva gateway IP-osoite on eri kuin tässä ohjeessa käytetty.

 

Yllä olevassa kuvassa havaitaan, että gateway on vastannut ja kaikki lähetetyt paketit on myös vastaanotettu. Yhtään pakettia ei ole siis hävinnyt matkalla.

Tarkistetaan myös DNS palvelun toiminta. Kirjoita komentoriville komennoksi

nslookup

 

Yllä olevassa kuvassa nähdään, että nslookup komentoihin vastaa Default Server. Omassa työasemassasi palvelimen nimenä on jotain muuta. Jos palvelimena lukee tuntematon eli unknown server, ei DNS palvelu pelaa kuten pitäisi.

Palvelimen nimi ja osoite pitää olla tiedossa, muuten DNS-ei toimi oletetulla tavalla.

Kirjoittamalla internetosoite suurempikuin merkin jälkeen ja painamalla enter, pitäisi nslookup komennon etsiä haetun internetosoitteen ip-osoite.

Testaa vielä internetyhteyden toimiminen internetselaimen avulla, avaamalla joku internetsivusto. 

 

Virustorjunta

Microsoft Windows 10 käyttöjärjestelmässä on Windows Defender. Kartoita tarjolla olevista ilmaisista SEKÄ maksullisista ohjelmista neljä eri valmistajan tekemää ohjelmaa. Vertaa Defenderiä ja muita ohjelmia keskenään.

Tee raporttiin SELKEÄ ja helposti ymmärrettävä vertailu neljän virustorjuntaohjelmiston toiminnoista.

Valitse ohjelmistoista yksi ohjelmisto kotikäyttäjälle ja toinen toimistokäyttöön.

Huomioi lisenssiehdot valitsemissasi ohjelmistoissa.

Valitse ohjelmistoista omasta mielestäsi paras ja perustele miksi valitsit kyseisen virustorjuntaohjelmiston. Tarkista myös lisenssiehdoista, että saako ohjelmistoa käyttää valitsemassasi tarkoituksessa.

Palomuuri

Microsoft Windows 10 käyttäjärjestelmässä on myös palomuuri. Ohjelmisto löytyy nimellä ”Windowsin laajenenttu palomuuri”. Tutustu ohjelmaan ja etsi kaksi ilmaista ja kaksi maksullista ohjelmistoa. Testaa kaikkien toiminta.

Tee raporttiin SELKEÄ ja helposti ymmärrettävä vertailu viiden palomuuriohjelmiston toiminnoista.

Valitse ohjelmistoista yksi ohjelmisto kotikäyttäjälle ja toinen toimistokäyttöön.

Huomioi lisenssiehdot valitsemissasi ohjelmistoissa.

Valitse ohjelmistoista omasta mielestäsi paras ja perustele miksi valitsit kyseisen palomuuriohjelmiston. Tarkista myös lisenssiehdoista, että saako ohjelmistoa käyttää valitsemassasi tarkoituksessa.

Käyttöjärjestelmän päivittäminen

Microsoft Windows käyttöjärjestelmä on maailman yleisin ja eniten käytetty käyttöjärjestelmä.

Microsoft järjestelmiin tehdään viruksia, haittaohjelmia ja käyttöjärjestelmässä olevia ohjelmointivirheitä käytetään hyväksi.

Käyttöjärjestelmä täytyy pitää ajantasalla eli päivitykset on hyvä tehdä automaattisesti.

Asennuksen jälkeen on kuitenkin syytä suorittaa päivitykset manuaalisesti.

Tee päivitykset.

Älä unohda raporttia.

Libreoffice asennus

Lataa ja asenna Libreoffice -ohjelmisto. Käy säätämässä asetukset kohdalleen.

O365 asennus ja käyttöönotto

Koulun kautta sinulla on käytössä Office 365. Kyseiseen ohjelmistoon kirjaudutaan internetselaimelle portal.office.com urlin kautta.

Selvitä o365 lisenssiehdoista kuinka moneen työasemaan opiskelija voi asentaa o365 ohjelmiston. Jos et ole asentanut office 265 ohjelmistoa muualle tai sinulla on vielä asennusoikeuksia jäljellä, niin asenna ohjelmisto omaan työasemaasi.

Muista asennusraportti.

Gimp asennus

Lataa ja asenna Gimp kuvankäsittely-ohjelma omaan työasemaasi. Käynnistä ohjelma ja säädä asetukset kohdalleen. 

Muista lisätä asennuksesta kuvat asennusraporttiin.

Eri internetselaimet

Ms Win10 käyttöjärjestelmässä tulee valmiiksi asennettuna MS Win Edge internetselain.

Lataa ja asenna Chrome ja FireFox internetselaimet.

Muista asennusraportti.

Tehtävän hyväksyminen

Pyydä opettaja tarkistamaan asennuksesi ja palauta asennusraportti sähköpostilla opettajalle. Muista, että tiedostomuoto on pdf.

 

 

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. - - - - - - Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.
more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
- - - - - -
Tällä sivulla käytetään evästeitä sivuston paremman toiminnan takaamiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä tai napsauttamalla "Accept" hyväksyt sivuston evästeet.

Close